לתשומת ליבכם אתר 'קייטנות בישראל' פטור מהנגשה מפני שמופעל על ידי עוסק פטור שמחזור עסקאות מתחת ל-100,000 ₪ בשנה.