מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות-אתר קייטנות ישראל

*מטעמי נוחות המדיניות נכתבה בלשון זכר אך הכוונה לזכר או נקבה.

מידע שאנו אוספים

בהתאם לשירותים שבהם אתה משתמש, אנו אוספים מידע מסוים.

פעולות שאתה עושה ומידע שאתה מספק

אנו אוספים תוכן ומידע נוסף שאתה מספק כשאתה משתמש בשירותים שלנו, כולל כשאתה נרשם לחשבון, יוצר או משתף, ושולח הודעות או מקיים תקשורת עם אחרים. מידע זה יכול לכלול מידע בתוכן שאתה מספק או אודותיו. אנו אוספים גם מידע אודות השימוש שלך בשירותים שלנו, כגון סוגי התוכן שאתה צופה בהם או מקיים עמם אינטראקציה, או התדירות ומשך הזמן של הפעילויות שלך.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודותיך לדוגמה: מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי (Geo-location), סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש, מספר זיהוי של מכשיר הקצה (Device ID), ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד.

מידע על מכשירים

אנו שומרים מידע אודות הטלפונים  הניידים שבהם התקנת את השירותים שלנו. כגון: דגם המכשיר, מספר סידורי ומערכת ההפעלה.

איך אנו משתמשים במידע זה?

אנו משתמשים בכל המידע העומד לרשותנו כדי לספק את השירותים שלנו ולתמוך בהם וכן להציג לך תכנים שמתאימים לך.

כללי

אנו משתמשים  במנגנון אימות משתמשים של פייסבוק או גוגל. שימוש במנגנון זה יאפשר לנו לקבל את הפרטים הציבוריים שהגדרת בפייסבוק או גוגל, לפי העניין. בכל מקרה הדבר יעשה רק לאחר שאישרת את האפליקציה בפייסבוק או גוגל.

אנו יכולים לספק את השירותים שלנו, להתאים אישית תוכן ולהציע לך הצעות על ידי שימוש במידע זה כדי להבין מה התכנים שאתה מתעניין בהם, בשירותים שלנו ומחוץ להם.

אנו משתמשים במידע העומד לרשותנו כדי לעזור לאמת חשבונות ופעילות ולקדם בטיחות ואבטחה בשירותים שלנו ומחוץ להם, למשל על ידי חקירת פעילות חשודה או הפרות של התנאים והמדיניות שלנו.

אנו משתמשים בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות כדי לספק ולתמוך בשירותים שלנו ובכל אחד מהשימושים המוזכרים ומתוארים בסעיף זה של המדיניות שלנו.

 

המידע שאתה מפרסם באתר מיועד לצריכה ציבורית וכולל את חוות הדעת שלך, טיפים, תמונות, הערות או כל פעולה אחרת שתבחר לבצע באתר. יתכן, כי נבחר להציג את המידע הזה באתר, לשתף אותו עם עסקים, להפיץ אותו לקהל רחב יותר באמצעות אתרים אחרים ושירותים של צד שלישי.

אם לא נתבקש אחרת, אנו רשאים לשלוח לך, מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתנו, בדואר רגיל ו/או אלקטרוני מידע פרסומי ו/או אחר, בין אם מידע שהאתר יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מגורמים שלישיים. בכל שלב תוכל לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה ולחדול מלקבל מאיתנו דואר כאמור. מובהר בזאת, כי לא נמסור פרטים אישיים שלך, ללא הסכמתך, לצדדים שלישיים.

כאשר הינך ממלא טופס ומשאיר פרטים, דע כי פרטים אלו נשלחים אל מפרסמים באתר (מפעילי קייטנות וכו') וכן ייתכן וישמרו אצלנו לצורך המשך מעקב או לצורך שיווקי ושליחת מידע שיווקי אשר לדעתנו מתאים לך.

 

שינוי בעלות

במקרה של שינוי בבעלות או בשליטה, באופן מלא או חלקי באתר שלנו או האפליקציה שלנו אנו עשויים להעביר את המידע שלך לבעלים החדשים.

אנו מאחסנים נתונים כל עוד הם נחוצים כדי לספק שירותים לך ולאחרים. המידע המשויך לחשבון שלך יישמר עד למחיקת החשבון. שמירת המידע על ידנו תהיה מוגבלת בזמן לפי שיקול דעתנו.

תוכל למחוק את חשבונך בכל עת. בעת מחיקת החשבון, אנחנו מוחקים מידע שהכנסת, כגון: פרטיך, וכו'.

מדיניות כלפי ילדים

השירותים שלנו מוצעים לילדים מגיל 18 ומעלה. אם נגלה חיבור של ילד מתחת לגיל זה, ננקוט במעשים למחיקת חשבונו ומחיקת המידע שהועלה על ידו.

דרישות משפטיות

אנו עשויים לגשת אל המידע שלך, לשמור אותו ולשתף אותו כמענה לבקשה משפטית (כגון צו חיפוש, צו בית משפט או הזמנה לדין), ובלבד שנאמין שהחוק מחייב אותנו לעשות זאת.

שינויים

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אנו נפרסם שינויים במדיניות הפרטיות בדף זה.

דרכים ליצירת קשר

אתה  מוזמן להפנות שאלות אלינו לכתובת המייל הבאה: camp@camp.org.il

תאריך עדכון אחרון: מרץ 2020